Sprzątanie osiedli

Jednym z głównych obszarów działalności, w których specjalizuje się nasza firma i w którym mamy bardzo duże doświadczenie jest sprzątanie osiedli, terenów wspólnot mieszkaniowych i bloków na obszarze Katowic.

Rozumiemy potrzeby dużego klienta, ponieważ od lat wykonujemy tego typu zlecenia w Katowicach. Nasze usługi skierowane są do wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego na podstawie wieloletnich doświadczeń powstała wyjątkowa kompleksowa oferta obejmująca utrzymanie czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych, którą dodatkowo można uzupełnić o usługi konserwatorskie. W ramach usług sprzątania osiedli proponujemy następujący zakres rzeczowy czynności:

Czynności do wykonania wewnątrz budynku:

 1. Codzienne zamiatanie, zbieranie, odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku tj. klatek schodowych, korytarzy, suszarni, wózkowni, wiat śmietnikowych itp.
 2. Bieżące odkurzanie parapetów, kloszy, tablic, czyszczenie wycieraczek, omiatanie pajęczyn na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych.
 3. Bieżące uzupełnianie, wymiana żarówek.
 4. Regulacja samozamykaczy.
 5. Naprawa zamków, automatów drzwiowych i ich konserwacja.
 6. Dorabianie kluczy i wkładek.
 7. Wykonywanie drobnych napraw nie wymagających specjalnych zezwoleń lub licencji.
 8. Wykonywanie dezynfekcji wiat śmietnikowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku wg. potrzeb.
 9. Odstraszanie zwierząt niszczących zieleń i budynki: na wezwanie.
 10. Mycie:
 • klatek schodowych, korytarzy i kabin wind: dwa razy w tygodniu (oprócz niedziel i świąt),
 • parter, wejście do budynku: codziennie,
 • lamperii, balustrad, grzejników: raz na kwartał,
 • okien i drzwi: raz na kwartał,
 • szyb w bramach wejściowych: codziennie.

Czynności do wykonania poza budynkiem:

 1. Zamiatanie chodników i jezdni osiedlowych: codziennie.
 2. Opróżnianie koszy na śmieci: codziennie.
 3. Usuwanie śliskości i gołoledzi przy użyciu piasku, soli oraz pryzmowanie śniegu z chodników, jezdni osiedlowych i parkingów: wg. potrzeb.
 4. Pielęgnowanie zieleńców, kwietników i krzewów, a w tym:
 • usuwanie śmieci z trawników: codziennie,
 • usuwanie trawy z chodników i opasek wokół budynku: na bieżąco,
 • koszenie trawy wokół budynku: trzy do czterech razy w roku,
 • grabienie terenów przyległych: wiosenne (po roztopach), jesienne oraz w razie potrzeby grabienie liści do worków,
 • przycinanie żywopłotu: dwa do trzech razy w roku.

Sprzątanie garaży – części wspólne:

 1. Sprzątanie: raz na tydzień.
 2. Zamiatanie: raz w miesiącu.
 3. Mycie: dwa razy do roku.

Inne czynności:

 1. Wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych.
 2. Utrzymywanie w należytym porządku i estetyce gablot informacyjnych na klatkach schodowych.
 3. Usuwanie z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku: ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody Administratora  i Zarządu.
 4. Doręczanie lokatorom korespondencji i wykonywanie odczytów indywidualnych wodomierzy i liczników CO w budynku.
 5. Zawiadamianie Administracji o:
 • dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadach w budynku,
 • stwierdzonych faktach nie wywożenia nieczystości,
 • rażących lub uporczywych wypadkach naruszania przez mieszkańców regulaminu porządku domowego i dewastacjach mienia.
 1. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych bezpośrednio w niniejszym zakresie, a wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
 2. Kontrola wykonywanego zakresu: co najmniej dwa razy w tygodniu.

Usługi bieżącej konserwacji polegające na:

 • kontroli oświetlenia klatek schodowych, piwnic,
 • wymianie żarówek,
 • kontroli wkładek zamków drzwi w ogólnodostępnych pomieszczeniach,
 • naprawie i wymianie zamków,
 • dorabianiu wkładek zamków i kluczy do drzwi,
 • naprawie drzwi, okien i bram wejściowych,
 • kontroli oraz regulacji automatów domykających drzwi wejściowe,
 • wymianie, naprawie i regulacja automatów domykających drzwi,
 • uszczelnianiu drzwi, bram wejściowych oraz okien,
 • drobnych pracach ślusarskich i mechanicznych,
 • udrażnianiu kratek ściekowych, acodrenów.

Proponowana oferta jest możliwa do realizacji jako stała obsługa obiektów lub zlecenie jednorazowe, np. sprzątanie po budowie, remoncie, itp.

Zapraszamy zatem do kontaktu z naszą firmą i do udanej i wieloletniej współpracy. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem 691 917 737.